Szkło

Podwaliną całego przemysłu jest szkło bazowe float Planibel. Poddaje się ono wszelkim obróbkom: można nakładać na nie warstwy chroniące przed gorącem i przed zimnem, można je składać w formie oszklenia izolującego ciepło, w formie szyb dźwiękochłonnych, bezpiecznych, poddających się obróbce termicznej, o zróżnicowanym wyglądzie, o dowolnych kształtach.

Szkło bazowe Planibel, może być wykorzystane do produkcji wielu wyrobów. Wachlarz zastosowań tego szkła jest bardzo szeroki, od pospolitych do najbardziej innowacyjnych. Ten rozdział naszej strony internetowej umożliwi Państwu dokonanie wyboru szkła, w zależności od obróbki, jakiej zostało poddane.

ALUCRAFT SP. Z O.O. realizuje projekt w ramach działania 1.2."Wsparcie rozwoju MSP" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Projekt i realizacja: OGICOM